SPECIFIKATIONER

null

PRINT ANNONCE

Trykklar annonce materiale skal leveres i PDF-format.

Materialet skal være minimum 300 DPI og i farvekoden CMYK.

Filtype: .pdf

null

ONLINE ANNONCE

Online bannerannonce skal leveres som enten GIF (ved animation maks. 10 sek. og/eller 3 loops) eller JPG.

Maks. 100 KB og opløsning 72 PPI.

Filtype: .gif / .jpg / html5 / 3. parts tag

null

NYHEDSANNONCE

Nyhedsannonce skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til joblink i nyhedsbreve skal logo leveres i formatet B: 100 x H: 60 px.

Filtype: .jpg

null

JOBANNONCE

Ved jobannoncering skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes i format H: 250 x B: 150 px.

Banner til jobannoncen skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Filtype: .gif / .jpg

FILTYPER

.gif/.jpg
Her leveres to elementer:
– Banner i .gif eller .jpg format
– En click through URL

3. parts tags
Her leveres ét element:
– 3. parts tags (OBS – skal være https-sikrede)
– Aller Media understøtter de fleste 3. parts tags som benyttes af mediebureauer og større direkte kunder. Se liste over udbydere her: support DFP

HTML5
Her leveres flg. elementer:
– Det anbefales generelt, at HTML5 bannere leveres som et 3. parts tag.
– En anden mulighed for at levere HTML5 bannere er som en zip-fil. Her skal alle filer være indeholdt i én enkelt mappe pr. format (én-mappe struktur). Dvs.: ingen undermapper, men én mappe pr. banner format. Skal der eksempelvis afvikles 4 banner formater, skal vi modtage 4 separate zip-filer – én pr. format.
– Vi tillader ikke mere end 25 https requests pr. banner.
– Vi anvender Google DoubleClick adserver og clicktag bør derfor registres: clickTag (stort T)

Levering af materiale
Al materiale skal sendes til enten epost@dgmedia.dk i maks. 20 MB, eller via FTP-server WeTransfer senest på materialefristen for det pågældende medie.
Vedrørende online annoncer skal der altid medsendes en URL-adresse.

Kontakt
For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt gerne pågældende konsulent for hvert medie.
Eller kontakt DG Media på (+45) 7027 1155 eller epost@dgmedia.dk.