For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LANDSKAB

Landskabsarkitektens foretrukne fagblad
LANDSKAB er medlemsblad for Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekter har deres virke i stat, regioner og kommuner og har derigennem afgørende indflydelse på designet af byrum, pladser, parker mm. Alle landskabsarkitekter modtager magasinet på privatadressen og anser magasinet som det vigtigste tidsskrift inden for deres fagområde.

Men det er ikke kun fagfolk, der læser LANDSKAB – det er også fagfolk, der laver bladet. Vores redaktion tiltrækker de dygtigste landskabsarkitekter, og de er med til at udforme hvert nummer af LANDSKAB. Du kan derfor være sikker på, at din virksomheds annoncer bliver set i en professionel og troværdig sammenhæng – hver gang.

LANDSKAB nyder ikke bare stor troværdighed blandt sine læsere. Landskabsarkitekterne oplever, at indholdet i LANDSKAB er fagligt relevant, og måske derfor er vi også landskabsarkitekternes primære inspirationskilde. Flere end 3 ud af 4 landskabsarkitekter bruger bladet til at få nye idéer, ifølge en undersøgelse af LANDSKAB foretaget af A&B Analyse. Og så har vi faktisk den laveste annoncepris i forhold til antallet af læsere. Dét er der ikke mange, der ved.

PRISER

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/8 side (bred)kr. 5.900B: 94 x H: 68 mm
1/4 side (høj)kr. 7.900B: 94 x H: 140 mm
1/2 side (høj)kr. 9.900B: 94 x H: 260 mm
1/2 side (bred)kr. 9.900B: 214 x H: 140 mm
1/1 sidekr. 13.100B: 230 x H: 300 mm+ 3 mm
Side 2kr. 13.750B: 230 x H: 300 mm+ 3 mm
Side 3kr. 13.750B: 230 x H: 300 mm+ 3 mm
Opslagkr. 19.800B: 460 x H: 300 mm+ 3 mm
Indersiden af bagsidenkr. 13.750B: 230 x H: 300 mm+ 3 mm
Bagsidekr. 16.300B: 230 x H: 300 mm+ 3 mm

Særplacering: + 10% (kun ved 1/1-sider)

Indstik: Indhent venligst tilbud

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

For abonnement på LANDSKAB kontakt Akademisk Arkitektforening på https://shop.arkitektforeningen.dk/da/19-magasiner og /e eller til reception@arkitektforeningen.dk

UDGIVELSESPLAN 2024

Udgivelsesplan 2024

Nr. /udgivelsesdatoBestillingsfristMaterialefrist
Nr. 1 - 23.02.202416.01.202426.01.2024
Nr. 2 - 02.04.202413.02.202423.02.2024
Nr. 3 - 10.05.202402.04.202412.04.2024
Nr. 4 - 21.06.202414.05.202424.05.2024
Nr. 5 - 13.09.202406.08.202416.08.2024
Nr. 6 - 11.10.202403.09.202413.09.2024
Nr. 7 - 15.11.202401.10.202411.10.2024
Nr. 8 - 13.12.202405.11.202415.11.2024

Oplag: 1.920

Kilde: Akademisk Arkitektforening

Udgaver: 8 gange årligt

Distribution: Fagfolk – Medlemsblad

Udgiver: Danske Landskabsarkitekter

(i samarbejde med Akademisk Arkitektforening)

Adresse: Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg

Telefon: 33 32 23 54

Website: www.landskabsarkitekter.dk